Жүктеу

  • COVID-19 (қытай) CN MO (нұсқа нөмірі 4.0 20200511) _сығылған
  • COVID-19 (ағылшынша) AGBEUUSAU (нұсқа нөмірі 5.0 20200511) _қысылған
  • COVID-19 (француз) FREUCA (нұсқа нөмірі 4.0 20200511) _сығылған
  • COVID-19 (итальяндық) ITEU (нұсқа нөмірі 4.0 20200511) _сығылған
  • COVID-19 (португалша) PTBRAOMZ (нұсқа нөмірі 4.0 20200511) _сығылған
  • COVID-19 (орыс) РУКАБЮА (нұсқа нөмірі 4.0 20200511) _сығылған
  • COVID-19 (испан) ESEUARMX (нұсқа нөмірі 4.0 20200511) _сығылған
  • COVID-19 неміс DEATBELU (нұсқа нөмірі 4.0 20200511) _сығылған
  • COVID-19 (араб) SAPKTRIN (нұсқа нөмірі 4.0 20200511) _сығылған